Projectomschrijving

De hoofddoelstelling van het project was het ontwikkelen van een multidisciplinaire ‘leeflijn’, met daarin een beschrijving van de seksuele levensloop van conceptie tot overlijden. Het implementatiedoel was om tijdens het project inzicht te krijgen in de randvoorwaarden voor een goede landelijke implementatie. Het project begon met een onderzoek naar inzichten over de seksuele levensloop in de wetenschappelijke literatuur. Aanvullend is literatuur- en kwalitatief onderzoek gedaan naar de behoeften en wensen van zorgprofessionals uit de volgende vier groepen (huisartsen, verloskundigen, ouderenzorg en Sense-medewerkers) en hun cliënten/patiënten met betrekking tot (het bespreken van) het thema seksualiteit. Hieruit kwam naar voren dat de onderscheiden professionele groepen behoefte hadden aan verschillende producten. Aan deze behoefte is tegemoet gekomen. Vervolgens heeft een proefimplementatie en een evaluatie daarvan plaatsgevonden bij de vier onderscheiden groepen zorgprofessionals.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website