Projectomschrijving

Allochtone jongeren ontwikkelen zich anders op seksueel gebied dan autochtone jongeren. Zo zijn zij vroeger of juist later seksueel actief, hebben zij meer soa’s en ongeplande zwangerschappen. Voor meer inzicht in de dynamische en interactieve ontwikkelingsprocessen, wordt –aanvullend op Seks onder je 25e II-  een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. De beoogde respondenten zijn 48 Nederlandse jongeren met een Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse en Surinaamse achtergrond van 12 – 21 jaar. Centraal staat de bijdrage aan een positieve seksuele ontwikkeling. Er wordt samengewerkt met sleutelpersonen uit allochtone groepen en allochtone jongeren zelf. Het onderzoek levert nieuwe informatie op over de betekenis van relaties en seksualiteit voor allochtone jongeren. En wie of wat hen ondersteunt en/of belemmert in hun seksuele gezondheid. Dit biedt mogelijk nieuwe handvatten voor preventie en beleid.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website