Projectomschrijving

 

 

Het doel van dit implementatieonderzoek was om al tijdens

het ontwikkelen van het lespakket te onderzoeken wat belangrijke factoren zijn

waar het lespakket aan zou moeten voldoen om in het mbo gebruikt te gaan

worden. Daarnaast is onderzocht op welke manier het gebruik van het lespakket

op het mbo gestimuleerd zou kunnen worden. De resultaten van het onderzoek zijn

gebruikt bij het ontwikkelen van de vorm en inhoud van het lespakket en het

ontwerpen van een implementatieplan met materialen, een trainingsplan en een

promotiestrategie. Deze implementatie is geëvalueerd tussen eind november 2012

en juli 2013 waarbij getrainde en ongetrainde docenten zijn vergeleken in het

gebruik van de lessen. Uit de evaluatie blijkt dat getrainde docenten meer

lessen gebruiken dan ongetrainde docenten. Zowel studenten als docenten zijn

positief over de lessen, veel van de docenten zijn van plan de lessen in het

volgende schooljaar opnieuw te gebruiken. 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website