Projectomschrijving

Lang Leve de Liefde (LLL), het lespakket over relaties en seksualiteit voor de tweede klas van het voortgezet onderwijs is herzien. Een landelijke systematisch en planmatig disseminatie en implementatiestrategie is ontwikkeld, in samenwerking met GGD medewerkers en docenten, om a) de verspreiding van het nieuwe lesprogramma te bevorderen, b) de kwaliteit en mate van de implementatie van het lesprogramma te verbeteren en c) bestendigen van gebruik ervan te waarborgen. De implementatie strategie bestond uit tools om GGD medewerkers te ondersteunen in hun verspreiding- en adoptiebevorderende taken (zoals GGD workshops en protocollen) en uit materialen en activiteiten om docenten te stimuleren in de adoptie, implementatie en behoud van LLL (zoals informatiefolders, docenten trainingen, lesgeveindeliefde.nl website). Lesgevenindeliefde.nl was de belangrijkste en meest innovatieve onderdeel van de implementatiestrategie. De implementatiestrategie was in het algemeen gewaardeerd door docenten en GGD medewerkers, werd als behulpzaam ervaren en positief beoordeeld. Inmiddels hebben ruimt 450 scholen LLL besteld en zijn 1100 accounts aangemaakt voor lesgevenindeliefde.nl. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website