Projectomschrijving

In dit project werd de effectiviteit van de Ik Puber-training onderzocht, een training ter bevordering van de psychoseksuele ontwikkeling van jongeren met een autismespectrumstoornis zonder cognitieve beperking. Enerzijds wordt er m.b.t. de psychoseksuele ontwikkeling een verbetering beoogd op het gebied van kennis, inzicht, specifieke vaardigheden en zelfvertrouwen. Anderzijds wordt er een vermindering beoogd van mogelijk problematisch gedrag en zorgen. Ruim 180 jongeren en hun ouders werden willekeurig verdeeld over twee groepen: de helft kreeg de Ik Puber-training en de andere helft niet. In de groep die de Ik Puber-training volgde werd een grotere stijging gevonden in de psychoseksuele kennis en het inzicht in eigen en andermans grenzen, direct na de training en zes maanden later. Er werd geen effect aangetoond m.b.t. zelfvertrouwen, algemene sociale vaardigheden of zorgen. De Ik Puber-training werd hoog gewaardeerd door de jongeren, hun ouders en de trainers die de training gaven.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website