Projectomschrijving

Lessen over relationele en seksuele vorming ondersteunen kinderen bij een gezonde seksuele ontwikkeling. Rutgers WPF voert een effectstudie en procesevaluatie uit naar twee veelgebruikte lespakketten “Relaties & Seksualiteit” en “Lekker in je vel”. Voor de effectmeting worden 3 metingen uitgevoerd: 1 voormeting en 2 nametingen. De metingen worden zowel uitgevoerd onder leerlingen die de lessen volgen als onder leerlingen die geen lessen volgen. Ongeveer 1500 leerlingen vullen een vragenlijst in. Daarnaast wordt aan de hand van interviews, logboeken en vragenlijsten een procesevaluatie uitgevoerd. Docenten, de schooldirectie, leerlingen en GGD’en worden gevraagd naar motieven en randvoorwaarden voor gebruik van het lespakket. Ook wordt gevraagd naar gewenste verbeteringen. Naar aanleiding van de procesevaluatie kunnen de lespakketten eventueel worden verbeterd. Scholen, GGD’en en relevante partners worden via verschillende kanalen geïnformeerd over de resultaten. Ter bevordering van het gebruik wordt een adoptie- en implementatieplan uitgewerkt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website