Projectomschrijving

Om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en terug te dringen, ontwikkelde stichting Kikid ‘Benzies & Batchies’, een interactief lesprogramma voor en door jongeren in het middelbaar onderwijs over seksualiteit en de muziek- en beeldcultuur.
Uit het onderzoek van TNO en MOVISIE blijkt dat het lesprogramma een positieve invloed heeft op opvattingen van jongeren over seksueel grensoverschrijdend gedrag.  De houding, normen en het vertrouwen in eigen kunnen van leerlingen met betrekking tot seksueel grensoverschrijdend gedrag is verbeterd.
TNO en Movisie voerden ook een procesevaluatie uit onder scholieren die het lesprogramma volgden. Daarbij is gewerkt met vragenlijsten, observaties en groepsgesprekken. Leerlingen waarderen het lesprogramma en de inzet van de peer educators positief. Ook draagt  Benzies & Batchies bij aan  bewustwording en zelfvertrouwen van de peer educators zelf. 
 Docenten en schooldirecteuren zijn in vragenlijsten bevraagd over  bevorderende en belemmerende factoren voor landelijke implementatie van ‘Benzies & Batchies. Zij zijn enthousiast over de inhoud van de interventie en geven aan dat het goede aanknopingspunten biedt voor discussie.
 De aanbevelingen en de resultaten van het onderzoek zijn samengevat in een factsheet http://www.movisie.nl/publicaties/onderzoek-tno-movisie-kikid-lesprogramma-benzies-batchies

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website