Projectomschrijving

Aanleiding

Eén van de belangrijke taken van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is het vroegtijdig opsporen van specifieke stoornissen, waaronder een taalontwikkelingsstoornis (TOS). In de JGZ wordt bij kinderen tussen 0 en 4 jaar het Van Wiechenonderzoek (VWO) gebruikt voor het volgen van de ontwikkeling. De taalkenmerken van het VWO kunnen worden gebruikt voor het vroegtijdig opsporen van kinderen met een TOS. Dit project is een vervolg op ons eerder project, waarbij we hebben laten zien dat het VWO kan worden gebruikt voor het opsporen van kinderen met TOS op 2 en 2 ½ jaar, maar dat er ook kinderen worden gemist.

Doel

Doel van het onderzoek was het vroegtijdig opsporen van primaire taalontwikkelingsstoornissen (TOS) aan de hand van taalkenmerken op het Van Wiechenonderzoek (VWO).

Resultaten

Uit ons onderzoek blijkt dat vanaf de leeftijd van 2 jaar de kenmerken van het VWO redelijk tot goed TOS kunnen voorspellen. Met gebruik van signalering bij uitval op maximaal 5 taalkenmerken van het VWO kan 71% van de kinderen met TOS voor de basisschoolleeftijd worden gevonden (4% onterechte signaleringen). Bij gebruik van maximaal 4 kenmerken op het VWO kan 77% van de kinderen met TOS voor de basisschoolleeftijd worden gesignaleerd (6% onterechte signaleringen).

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website