Projectomschrijving

Wat houdt het JGZ-richtlijnenspel in?

Het JGZ-richtlijnenspel is beschikbaar via een online platform, waarbij met korte vragen kennisvergaring en intercollegiaal gesprek over richtlijnen gestimuleerd wordt. Spelers krijgen drie keer per week de ‘Vraag van vandaag’. Beantwoording kan direct vanuit de e-mail, waarna een korte toelichting op het juiste antwoord volgt op basis van de richtlijn. Spelers kunnen aanvullend losse vragen en/of quizzen maken. Het
Richtlijnenspel is laagdrempelig ingericht om spelers in zeer korte tijd een leermoment te laten ervaren en richtlijnen on top of mind te houden, zonder het gevoel van extra werkdruk. Spelers kunnen op eenvoudige wijze feedback geven en reageren op een vraag. Zo ontstaat er interactie tussen spelers over een vraag en de inhoud van een richtlijn. Dit levert feedback op om de richtlijn op termijn te verbeteren of vernieuwen.

Accreditatie voor deelname

Het JGZ Richtlijnenspel is geaccrediteerd. Alle geregistreerde JGZ-professionals kunnen per kalenderjaar 4 accreditatiepunten verdienen wanneer zij minimaal 120 vragen per kalenderjaar hebben beantwoordt. Het BIGnummer wordt gekoppeld aan een individueel account. Wil je weten hoe? Neem dan contact op met redgrasp.

Deelnemers over het JGZ Richtlijnenspel

“Het nodigt mij uit tot nadenken en doornemen van de richtlijnen en daarmee kan ik mijn kennis vergroten.”
“Goed voor je eigen kennis maar ook voor de kwaliteit van zorg.”
“Mooie en leuke methode die weinig tijd kost, maar wel veel oplevert. Het is zelfs zo dat ik het jammer vind
als er op sommige dagen geen vraag verschijnt!”
“Speelse manier om je kennis op te frissen en met de richtlijnen bezig te zijn”

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website