Projectomschrijving

vroegtijdig signaleren met de JGZ Richtlijn Ouder-Kind relatie met aandacht voor hechting

Zowel in sociaal-emotioneel als cognitief opzicht zijn kinderen met een gezonde ouder-kind relatie beter af. De jeugdgezondheidszorg (JGZ) verkeert bij uitstek in de positie om belemmeringen in de ouder-kind relatie vroegtijdig te signaleren. Professionals in de JGZ kunnen adviezen geven over hoe ouders de band met hun kind kunnen versterken en zo nodig verwijzen voor verdere hulp. De ouder-kind relatie blijkt voor zowel ouders als professionals een gevoelig thema en er zijn grote culturele verschillen.

TNO ontwikkelt in opdracht van ZonMw en in samenwerking met JGZ-professionals, ouders, huisartsen, kinderartsen, psychologen en pedagogen een richtlijn ‘Ouder-kind relatie’ voor JGZ-professionals. De richtlijn beschrijft welke adviezen de professionals aan ouders kunnen geven en geeft hen praktische handvatten (o.a. gesprekstechnieken). Naar verwachting wordt de richtlijn eind 2020 gepubliceerd op de website van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website