Projectomschrijving

Kan het proces van richtlijnontwikkeling effectiever worden ingericht?

Vindt u dat JGZ-richtlijnen van toegevoegde waarde zijn voor de gezondheid van jeugdigen? Of juist niet? De richtlijnen zijn bedoeld om bij te dragen aan een goede kwaliteit van de preventieve zorg voor jeugdigen. Maar worden de richtlijnen wel in de praktijk gebruikt zoals ze zijn bedoeld? Er is discussie over de haalbaarheid van implementeren en uitvoeren van richtlijnen. Kan dat ook anders? Dit project beoogd een proces te ontwikkelen die voor toekomstige richtlijnen effectiever, efficiënter werkt, met meer toegevoegde waarde voor professionals, ouders en jeugd.

werkwijze

Tijdens dit project wordt gestart met het ophalen van ervaringen ten aanzien van het ontwikkelen en implementeren van JGZ-richtlijnen. Tijdens vervolgsessies brengen alle betrokken partijen het proces van ontwikkeling tot uitvoering van richtlijnen in kaart, worden knelpunten geanalyseerd en verbeterpunten geformuleerd. Het eindresultaat is een plan van aanpak waarin duidelijk is hoe deze verbeterpunten werkelijkheid worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website