Projectomschrijving

Vroegtijdig signaleren van depressie

De JGZ biedt preventieve zorg aan alle jeugdigen van 0-18 jaar zodat zij gezond en veilig kunnen opgroeien. De regelmatige contacten die de JGZ heeft met kinderen/jongeren (en hun ouders) bieden een kans te streven naar preventie van en vroeg interveniëren bij depressie. Uit onderzoek is bekend dat tijdig signaleren en interveniëren aantoonbaar een depressie kunnen voorkomen.

Binnen de JGZ bestaat behoefte aan handelingsaanbevelingen voor preventie, signaleren en begeleiden bij depressieklachten en zo nodig toeleiden naar zorg. De jgz-richtlijn depressie bij kinderen en jongeren wil voorzien in een onderbouwde aanpak, passend bij het basispakket van de JGZ.

jgz-richtlijn depressie

Het Trimbos-instituut ontwikkelde samen met relevante JGZ- en andere beroepsgroepen, een JGZ organisatie en vertegenwoordigers van jeugdigen een jgz-richtlijn depressie bij kinderen en jongeren om de kwaliteit van zorg te optimaliseren. De richtlijn is getest bij een aantal organisaties en vervolgens geaccordeerd en geautoriseerd door de beroepsvereningen en randvoorwaardelijk door Actiz en GGD GHOR. De richtlijn is te raadplegen via de richtlijnpagina depressie van het NCJ.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website