Projectomschrijving

Vroeg signaleren van (faal) angst

De jeugdgezondheidszorg biedt preventieve zorg aan alle jeugdigen in Nederland van 0-18 jaar zodat zij gezond en veilig kunnen opgroeien. De regelmatige contacten die de JGZ heeft met kinderen (en hun ouders) en met jongeren bieden een uitgelezen kans te streven naar preventie van en vroeg interveniëren bij (faal)angst.

Binnen de JGZ bestaat behoefte aan handelingsaanbevelingen voor preventie, vroegtijdig signaleren, adviseren, begeleiden bij (faal)angst en zo nodig toeleiden naar zorg. De jgz-richtlijn (faal)angst bij kinderen en jongeren wil voorzien in een onderbouwde aanpak, passend bij het basispakket van de JGZ.

jgz-richtlijn angst

Het Trimbos-instituut ontwikkelde samen met relevante JGZ- en andere beroepsgroepen, een JGZ organisatie en vertegenwoordigers van jeugdigen een jgz-richtlijn angst bij kinderen en jongeren om de kwaliteit van zorg te optimaliseren. De richtlijn is getest bij een aantal organisaties en vervolgens geaccordeerd en geautoriseerd door de beroepsvereningen en randvoorwaardelijk door Actiz en GGD GHOR. De richtlijn is te raadplegen via de richtlijnpagina angst van het NCJ.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website