Projectomschrijving

Gezamenlijke afspraken over preventie van wiegendood

De LSA Preventie van wiegendood is het resultaat van overleg tussen vertegenwoordigers van beroeps- en brancheverenigingen van verloskundig zorgverleners, kraamverzorgenden, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, neonatologie- en kinderverpleegkundigen, huisartsen, kinderartsen/neonatologen, kinderfysiotherapeuten, lactatiekundigen en medewerkers in de kinderopvang over de gewenste afspraken rond de preventie van wiegendood. Deze beroepsgroepen moeten kennis hebben van de inhoud van hun eigen richtlijn en deze LSA. Beide moeten gebruikt worden om op regionaal of lokaal niveau concrete werkafspraken te maken,
rekening houdend met de lokale situatie.

LSA Preventie Wiegendood

Onderwerpen die pas sinds kort in de belangstelling staan in relatie tot de preventie van wiegendood, zoals de risico’s van het slapen van een baby op een bank en de (zeldzame) risico’s van huid-op-huid contact kort na geboorte of tijdens borstvoeding, worden apart in deze LSA genoemd. De LSA is te raadplegen via de richtlijnpagina Preventie Wiegendood van het NCJ.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website