Projectomschrijving

Aanleiding

Er is steeds meer aandacht voor cliëntenparticipatie bij de ontwikkeling van richtlijnen. Cliënteninbreng is belangrijk omdat (1) cliënten over unieke en belangrijke ervaringskennis beschikken, (2) het de waarde en toepasbaarheid van een richtlijn vergroot, en (3) cliënten het recht hebben om betrokken te worden omdat het over hen gaat. We weten echter relatief weinig over hoe we kwetsbare groepen, zoals kinderen en jongeren, effectief kunnen betrekken in richtlijnontwikkelprocessen in de JeugdGezondheidsZorg (JGZ). Door de karakteristieken van de doelgroep en het veld, is het niet mogelijk om de ontwikkelde adviezen en tools voor volwassenen één op één naar de JGZ te vertalen.

Doel

Het doel van dit project is derhalve de participatie van kinderen, jongeren én hun ouders in JGZ-richtlijnontwikkeling te ondersteunen met behulp van de “Interactieve Roadmap” – een online instrument dat alle betrokkenen inspireert en ondersteunt bij het ontwikkelen van een JGZ-richtlijn. De richtlijnen ‘Houding en beweging’ en ‘Astma’ dienen daarbij als testcase; we gaan het instrument door middel van participatief actieonderzoek met alle betrokken groepen in de praktijk toepassen en verder optimaliseren. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website