Projectomschrijving

JGZ helpt bij het opsporen en ondersteunen van taalachterstand

De jeugdgezondheidszorg biedt preventieve zorg aan alle jeugdigen in Nederland, zodat zij gezond
en veilig kunnen opgroeien. De regelmatige contacten van de JGZ met kinderen (en hun ouders)
bieden kansen voor preventie van en vroeg interveniëren bij achterstanden in de taalontwikkeling.
Als de taalontwikkeling niet (volledig) tot ontplooiing komt, betekent dit een bedreiging voor de
ontwikkeling van het kind.
Binnen de JGZ bestaat behoefte aan handelingsaanbevelingen voor preventie, vroeg signalering,
adviseren, begeleiden en verwijzen bij taalachterstand. De JGZ-richtlijn Taalontwikkeling voorziet in
deze behoefte.

JGZ richtlijn Taalontwikkeling nu beschikbaar

De richtlijn is ontwikkeld door TNO en NSDSK in samenwerking met JGZ-professionals,
vertegenwoordigers van aanpalende beroepsgroepen (logopedisten, huisartsen) en ouders. De
richtlijn is in de praktijk getest op relevantie en bruikbaarheid. Op 25 juni 2018 is de richtlijn
geautoriseerd. De JGZ richtlijn taalontwikkeling is te downloaden op de richtlijnenwebsite van het NCJ of kan geraadpleegd worden via de richtlijnenapp.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website