Projectomschrijving

Monitoring van groei, signaleren en zo nodig verwijzen van kinderen met (dreigend) ondergewicht en ondervoeding behoort tot de taken van de jeugdgezondheidszorg (JGZ). De JGZ heeft aangegeven ouders en kinderen beter preventief te willen adviseren over voeding en risicofactoren bij dreigend ondergewicht. Ook hebben zij behoefte aan een eenduidiger beleid over wanneer ze naar welke samenwerkingspartner moeten verwijzen. Samen met een werkgroep van JGZ-professionals, vertegenwoordigers uit andere beroepsgroepen en cliënten ontwikkelt TNO een richtlijn ondergewicht voor de JGZ. Het project start op 30 december 2016, heeft een looptijd van 24 maanden en omvat ook een praktijktest en ontwikkeling van een indicatorenset en een registratieprotocol. Als extra module wordt een richtlijn voor diagnostiek naar Ondergewicht in Nederland voor kinderartsen ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website