Projectomschrijving

Update jgz-richtlijn Kindermishandeling

TNO en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) herschreven in 2014 en 2015 de JGZ Richtlijn Secundaire Preventie Kindermishandeling. De bestaande richtlijn had lacunes en was op onderdelen verouderd. De herziening is geschreven op basis van knelpunten uit de praktijk en is daarmee herkenbaar voor JGZ-professionals. Aanbevelingen zijn zoveel mogelijk wetenschappelijk onderbouwd.

Werkwijze

Het herschrijven is gedaan met een werkgroep, bestaande uit JGZ-professionals en wetenschappers van TNO, NJi en Universiteit Twente. De werkgroep is daarbij ondersteund door een brede klankbordgroep met inhoudelijke experts uit diverse relevante organisaties (huisartsen, politie, kinderartsen, verloskundigen, AMK, steunpunten huiselijk geweld, Vangnet Jeugd, Augeo Foundation en MOVISIE). Ook ervaringsdeskundigen participeerden in de klankbordgroep.

Resultaat

Het resultaat is een compacte richtlijn die is getest bij 4 JGZ-organisaties. Ook zijn instrumenten ontwikkeld voor de invoering van de richtlijn. De herziene richtlijn is te raadplegen via de richtlinpagina Kindermishandeling van het NCJ.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website