Projectomschrijving

Opsporen van houding en bewegingsafwijkingen en aansporen om jeugd in beweging te krijgen

De JGZ richtlijn “Houding en bewegen”  biedt informatie over (vroeg)signalering van houding en bewegingsafwijkingen en geeft aanbevelingen over het voorkomen van houdings- en bewegings-afwijkingen en langdurig beeldschermgebruik. De richtlijn biedt veel achtergrondkennis en wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen voor JGZ-professionals.

In de richtlijn worden JGZ-professionals geadviseerd over welke materialen zij kunnen inzetten bij het gesprek met ouders en jeugdigen over bewegen. Naast de individuele contacten kan de JGZ advies geven met betrekking tot houding en bewegen aan school en kinderopvang, bijv. over welke interventies een school kan inzetten.

TNO ontwikkelde de richtlijn samen met JGZ-professionals, experts (o.a. een orthopeed, een huisarts, een kinderfysiotherapeut) en een oudervertegenwoordiger. De richtlijn en de
richtlijnproducten kunnen vanaf medio september 2020 worden gevonden op de website van het
NCJ (www.NCJ.nl).

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website