Projectomschrijving

Aanleiding

De JGZ biedt preventieve zorg aan alle jeugdigen in Nederland, zodat zij gezond en veilig kunnen
opgroeien. Dit biedt kansen voor vroegtijdig signaleren en behandelen van heupafwijkingen.
Jaarlijks wordt bij ca. 5400-7200 zuigelingen heupdysplasie vastgesteld. Late behandeling is
meestal langduriger, invasiever en minder effectief dan vroegtijdige behandeling. Onbehandeld kan
er slijtage en een afwijkend looppatroon ontstaan, met als gevolg pijn, functiebeperking en vroege
invaliditeit.

JGZ-richtlijn Heupdysplasie biedt handvatten

De JGZ-richtlijn Heupdysplasie beschrijft de werkwijze voor het vroegtijdig signaleren van
heupdysplasie door middel van anamnese op risicofactoren en lichamelijk onderzoek. Daarnaast is
er aandacht voor de communicatie tussen ouders en JGZ-professionals en samenwerking tussen
de JGZ en andere betrokken zorgverleners.
De richtlijn is ontwikkeld door TNO en de Universiteit Twente samen met JGZ- en andere
beroepsgroepen en patiënten. De richtlijn is inmiddels online gepubliceerd op www.jgzrichtlijnen.nl.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website