Projectomschrijving

Aanleiding

Een basisvoorwaarde voor de ontwikkeling van spraak en taal is goed kunnen horen. Als het taalverwervingsproces niet (volledig) tot ontplooiing komt, betekent dit een bedreiging voor de ontwikkeling van het kind. Screenen op gehoorverlies behoort tot het basispakket van de Jeugdgezondheidszorg. TNO en NSDSK ontwikkelen in opdracht van ZonMw een herziene JGZ-richtlijn Gehoor. De richtlijn omvat duidelijk herkenbare aanbevelingen die sturend zijn richting de praktijk met als doel de opsporing van gehoorverlies bij kinderen (0-18 jaar)

Resultaat

De JGZ-richtlijn is in te zien op de JGZ-richtlijnenwebsite van het NCJ.
Alle aanbevelingen zijn in de praktijk getest, en daar waar nodig aangepast op geleide van het commentaar van de bij de praktijktest betrokken JGZ-professionals. Naast aanbevelingen voor de praktijk omvat de richtlijn per thema een korte onderbouwing die specifiek geschreven is voor de JGZ-professional. Behalve bewijs uit de literatuur vormen ervaringen van praktijkprofessionals en best-practices een belangrijke bron voor aanbevelingen. Op basis van de richtlijntekst is een kaart met stroomdiagrammen met een schematisch overzicht van de te volgen werkwijze voor JGZ-professionals ontwikkeld. Op basis van de inhoud van de richtlijn werd ook een set van vier indicatoren van de handelingsaanbevelingen ontwikkeld en een registratieprotocol opgesteld.


Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website