Projectomschrijving

Update jgz-richtlijn psychosociale problemen

Psychosociale problemen bij kinderen komt vaak voor. In Nederland heeft 6-10% van de 0-12 jarigen psychosociale problemen op basis van problemen gerapporteerd door ouders. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) bereikt bijna alle kinderen en is daarmee een belangrijke voorziening voor de vroegsignalering van psychosociale problemen bij kinderen. In 2008 is de JGZ-richtlijn ‘Vroegsignalering van psychosociale problemen’ gepubliceerd. Deze richtlijn uit 2008 was aan vervanging toe. De informatie over risico- en beschermende factoren en vroegsignaleringsinstrumenten was verouderd en er ontbrak informatie over effectieve interventies en samenwerking met ouders en professionals.

Resultaat

In dit project is een nieuwe richtlijn voor de JGZ ontwikkeld door een projectgroep van deskundigen van TNO, in samenwerking met een werkgroep van JGZ-professionals en andere disciplines (pedagoog en psycholoog). De richtlijn werd in de praktijk getest, er werden indicatoren voor het meten van het gebruik en een registratieprotocol opgesteld. De nieuwe richtlijn is inmiddels geautoriseerd voor gebruik in de JGZ en is te raadplegen via de richtlijnpagina psychosociale problemen van het NCJ.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website