Projectomschrijving

De herziening van de JGZ-richtlijn ‘Opsporing visuele stoornissen 0-19 jaar’ zal richting en uniformiteit geven aan het handelen van JGZ-professionals, en zal handvatten geven voor volgen, signaleren en samenwerken. De herziening wordt geschreven op basis van knelpunten uit de praktijk en zal daarmee herkenbaar zijn voor JGZ-professionals. Het uiteindelijke doel is effectieve oogscreening voor alle kinderen in Nederland met behulp van een evidence- en practice-based JGZ-richtlijn.

Om de aansluiting met de praktijk te bevorderen wordt vanaf de start van het project samengewerkt met een praktijkorganisatie en implementatiedeskundigen. Aandachtspunt in het project is de toenemende flexibilisering in de zorg  en regionale verschillen tussen organisaties. Het schrijven van de richtlijn wordt gedaan met een werkgroep. De werkgroep wordt daarbij ondersteund door een brede klankbordgroep. Ook ouders en patiënten worden betrokken bij het ontwikkelen van de richtlijn.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website