Projectomschrijving

Update richtlijn opsporen visuele stoornissen

De richtlijn ‘opsporen oogafwijkingen’ is een herziening van de richtlijnen ‘opsporen visuele stoornissen 0-19 jaar’ uit 2010. Het is een richtlijn voor het handelen van JGZ-professionals tijdens contacten met individuele jeugdigen en hun ouders/verzorgers met betrekking tot de screening op oogafwijkingen. De richtlijn beschrijft het hele opsporingsprogramma voor oogafwijkingen voor jeugdigen van 0-19 jaar.

Belangrijke wijzigingen

Op basis van een systematische review door Cochrane Netherlands en expert opinion vanuit de werkgroep waarin alle belanghebbende partijen vertegenwoordigd waren, zijn er wijzigingen doorgevoerd. Enkele wijzigingen worden hieronder benoemd: Contactmomenten: Op de leeftijd van 36 maanden wordt de visusmeting niet meer standaard, maar slechts op indicatie, uitgevoerd. Het eerste moment waarop de visus bepaald wordt bij alle kinderen is in de leeftijdsperiode van 42-48 maanden en het tweede moment is in de leeftijdsperiode van 54-66 maanden, met 66 maanden (5 ½ jaar) als uiterst aanbevolen leeftijd. De lichtkasten voor de visuskaart worden vanaf invoering van deze richtlijn niet meer gebruikt. De visus wordt afgenomen in een normaal verlichte spreekkamer (ook geen extra spotjes). De Amsterdamse Plaatjes Kaart (APK) wordt zo spoedig mogelijk, uiterlijk 1-1-2020, vervangen door de LEA Symbolen kaart. De Landolt-C kaart zal uiterlijk 1-1-2021 vervangen zijn door de logaritmische E-Haken kaart. Tot deze datum mag ook de transparante Landolt-C kaart zonder lichtkast gebruikt worden op een witte achtergrond, liefst met wit papier. Wanneer het kind de E-haken kaart, of indien nog niet vervangen de Landolt C kaart, niet kan uitvoeren, wordt de LEA-symbolen kaart als alternatief gebruikt.
Alle wijzigingen staan vernoemd in de inleiding van de richtlijn.

De richtlijn is door de Richtlijn Advies- en Autorisatie Commissie (RAC) op 01-04-2019 geautoriseerd voor gebruik in de JGZ.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website