Projectomschrijving

Vroegtijdig opsporen van Astma

Drie tot vier procent van de vijf- tot zeventienjarigen heeft astma. Dit kan tot nadelige gevolgen in het dagelijks leven van deze kinderen en hun ouders leiden. Vroegtijdige opsporing van symptomen van astma is zinvol omdat dan eerder gestart kan worden met behandelen, al dan niet met medicijnen, waardoor klachten verminderen of voor langere tijd verdwijnen. Het vermijden van blootstelling aan tabaksrook is een zinvolle preventieve maatregel.

Update van de richtlijn Astma

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft een belangrijke rol in de vroegtijdige opsporing en de preventie van astma. In 2011 is een richtlijn over dit thema voor jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten werkzaam in de JGZ opgesteld. Omdat wetenschappelijk onderzoek sinds 2011 nieuwe kennis heeft opgeleverd, bijvoorbeeld over de rol van borstvoeding en over het effect van blootstelling aan tabaksrook en luchtvervuiling bij astma, zijn de richtlijn en de wetenschappelijke verantwoording van de richtlijn in 2019 geactualiseerd.

Advies en ondersteuning

Onafhankelijk kennisinstituut TNO heeft de richtlijn geschreven in samenspraak met JGZ professionals, ouders, huisartsen, kinderartsen en andere experts. In de richtlijn staan o.a. aanbevelingen over hoe JGZ professionals luchtwegklachten bij kinderen vroegtijdig kunnen opsporen en hoe zij ouders en jongeren kunnen motiveren om te stoppen met roken. Ook beschrijft de richtlijn welke maatregelen kinderen en hun ouders zelf kunnen nemen om klachten te verminderen, zoals door prikkels te vermijden en door de woning continue (24h) te ventileren. Zo kan de JGZ kinderen met astma en hun ouders ondersteunen en motiveren bij het gebruik van
medicatie en de naleving van adviezen die de hoofdbehandelaar, meestal de huisarts of de kinderarts, hen voorschrijft. De nieuwe JGZ richtlijn sluit aan bij de door huisartsen en kinderartsen
opgestelde richtlijnen en bij de meest recente internationale richtlijn over astma.

Richtlijn gepubliceerd op de NCJ richtlijnenwebsite

In november 2019 is de geactualiseerde versie van de JGZ richtlijn “Astma” geautoriseerd voor gebruik in de JGZ. Deze is nu te vinden op de website van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg (NCJ).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website