Projectomschrijving

Bestaande JGZ-richtlijn Astma krijgt een update

Astma is een veelvoorkomende, chronische aandoening van de luchtwegen. De jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft een belangrijke rol bij  het voorkomen en signaleren van astma en de begeleiding van jeugdigen met astma. In 2011 werd al een richtlijn over dit onderwerp gepubliceerd, bedoeld voor jgz-professionals. De richtlijn gaat bijv. over de beste manier om kinderen met astma op te sporen. De richtlijn uit 2011 moet nu aangepast worden omdat er nieuwe kennis is. 

 

ontwikkelen in samenspraak met het veld, ouders en experts

TNO schrijft de richtlijn, samen met JGZ-professionals, een JGZ-praktijkorganisatie, ouders, huisartsen, kinderartsen en andere experts. Als de richtlijn klaar is wordt deze op de website van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg (NCJ) gezet. De richtlijn sluit aan bij de richtlijnen voor huisartsen en kinderartsen. De richtlijn wordt ook gebruikt om websites over astma die bedoeld zijn voor ouders en jongeren te updaten.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website