Projectomschrijving

JGZ-richtlijn “Astma” uit 2011 krijgt een update

Astma is een veelvoorkomende, chronische aandoening van de luchtwegen. De jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft een belangrijke rol bij de preventie en het signaleren van astma en de begeleiding van jeugdigen met astma. In 2011 werd al een richtlijn over dit onderwerp, bedoeld voor JGZ-professionals, gepubliceerd. Deze richtlijn gaat bijv. over de beste manier om kinderen met astma op te sporen. De richtlijn uit 2011 moet nu aangepast worden omdat er nieuwe kennis is, bijvoorbeeld over de rol van borstvoeding en blootstelling aan tabaksrook bij het ontwikkelen van astma en over het effect van luchtvervuiling.

Ontwikkelt in samenspraak met het veld, ouders en experts

TNO heeft de richtlijn geschreven, samen met JGZ-professionals, een JGZ-praktijkorganisatie, vertegenwoordigers van ouders, huisartsen, kinderartsen en met andere experts. Het eindconcept van de richtlijn is in augustus 2019 gereed gekomen. Naar verwachting wordt de aangepaste richtlijn begin 2020 gepubliceerd op de website van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg (NCJ). Deze richtlijn sluit aan bij de richtlijnen voor huisartsen en kinderartsen over dit onderwerp en internationale richtlijnen. De nieuwe richtlijn wordt ook gebruikt om de informatie voor ouders over astma op bijvoorbeeld Opvoeden.nl te updaten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website