Projectomschrijving

Er zijn ruim tien JGZ-richtlijnen met een focus op psychosociale problematiek van jeugdigen. Daarin komt communicatie met ouders en jeugdigen uiteenlopend aan bod. Door beperkte afstemming tussen deze richtlijnen, zijn adviezen in de richtlijn betreffende gespreksvoering niet per definitie altijd in lijn met elkaar. Voor de JGZ-professional blijkt het door de veelheid aan richtlijnen in de praktijk lastig om deze consistent te gebruiken. Er is behoefte aan meer eenduidigheid; aan richtlijn overstijgende handvatten over hoe dient te worden omgegaan met de benadering van en gesprekken met ouders en jeugdigen.

Doel van dit project is te komen tot een dergelijke, meer uniforme benadering van ouders en jeugdigen. Bestaande richtlijnen worden geanalyseerd en er vindt een behoeftepeiling plaats onder praktijkprofessionals, ouders en jeugdigen. Uitkomsten worden verwerkt in concrete producten met aanbevelingen voor toekomstige richtlijnontwikkelaars en JGZ-professionals.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website