Projectomschrijving

Ondersteuning bij gespreksvoering in de spreekkamer

Er zijn ruim tien JGZ-richtlijnen met een focus op psychosociale problematiek van jeugdigen. Daarin komt communicatie met ouders en jeugdigen uiteenlopend aan bod. Door beperkte afstemming tussen deze richtlijnen, waren adviezen betreffende gespreksvoering in de praktijk lastig om consistent te gebruiken. Er was behoefte aan meer eenduidigheid; aan richtlijn overstijgende handvatten over hoe dient te worden omgegaan met de benadering van en gesprekken met ouders en jeugdigen.
TNO en Trimbos Instituut beoogden met dit project te komen tot een dergelijke, richtlijnoverstijgende benadering van ouders en jeugdigen. Daartoe zijn dertien bestaande richtlijnen geanalyseerd en vonden er behoeftepeilingen en reflectiebijeenkomsten plaats onder praktijkprofessionals, ouders en jeugdigen. 

Resultaten

Uitkomsten betreffen een overzicht van 25 kernvaardigheden voor gespreksvoering, beschrijving van de twee gespreksmodellen motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht werken, en concrete aanbevelingen voor gespreksvoering in de JGZ-praktijk. Deze resultaten zijn verwerkt in: 1) Een gesprekskaartenset (100 kennis-, actie-, advies- en reflectiekaarten) 2) Een bureaukaart 3) Een informatiedocument voor toekomstige richtlijnen
 
De tools en het informatiedocument zijn te downloaden op de websites van NCJ, Trimbos Instituut, TNO.

Informatiedocument gespreksvoering in de JGZ

bureaukaart voor JGZ professionals

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website