Projectomschrijving

Samenvatting afronding project

Dit onderzoek omvatte innovatieve methoden voor medisch onderzoek bij kinderen. Met nieuwe MRI-technieken bleek het mogelijk de boodschapperstoffen (neurotransmitters) serotonine en dopamine en ook celnieuwvorming in de hersenen op een niet-invasieve manier af te beelden.
Deze aspecten spelen een grote rol bij ziekten als ADHD en depressie. Tot voor kort was het afbeelden alleen mogelijk met technieken die radioactiviteit vereisen. En het is niet gewenst om kinderen die nog volop in ontwikkeling zijn hieraan bloot te stellen.

Resultaten

De uitkomsten van dit onderzoek geven meer informatie over de oorzaak van neuropsychiatrische aandoeningen bij kinderen en de behandeling ervan. Er is namelijk altijd vanuit gegaan dat de hersenen van kinderen op ongeveer dezelfde wijze werken als bij volwassenen. De onderzoekers vonden echter met deze nieuwe technieken ook dat er andere effecten optreden van medicijnen tegen depressie en ADHD in zich nog ontwikkelende hersenen ten opzichte van volgroeide hersenen. De meeste van deze medicijnen zijn nooit bij kinderen getest, alleen bij volwassenen.
De resultaten van deze studie bieden nieuwe mogelijkheden voor niet-invasief hersenonderzoek bij kinderen en zullen naar verwachting belangrijke prognostische en therapeutische gereedschappen opleveren.

Samenvatting start project

Voor beeldvormende technieken die het kinderbrein in beeld kunnen brengen, zoals SPECT en PET, moet je licht radioactieve stoffen toedienen. Daaraan wil je jonge kinderen die nog volop in ontwikkeling zijn niet blootstellen. Nieuwe MRI technieken die geen radioactiviteit nodig hebben, zouden hierin uitkomst kunnen brengen. In dit project wordt nagegaan of nieuwe MRI technieken het serotonine en dopamine systeem in de hersenen in beeld kunnen brengen. Serotonine en dopamine zijn neurotransmitters (stoffen die boodschappen doorgeven). De eerste stof speelt een belangrijke rol bij angststoornissen en depressie, de tweede is betrokken bij ADHD. De onderzoekers gaan na of deze boodschapperstoffen in beeld gebracht kunnen worden. Ze zijn op zoek  naar biomarkers, die vertellen of een ziekte aanwezig is en in de toekomst ook of een medicijn aanslaat. In dit project wordt farmacologsiche MRI - een vorm van moleculaire beeldvorming-  die de serotonine en dopamine huishouding in de hersenen kan weergeven,  verder ontwikkeld.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website