Projectomschrijving

Het doel van dit onderzoek was een bijdrage te kunnen leveren aan een betere behandeling van acute lymfatische leukemie (ALL) bij kinderen; door een betere diagnose en classificatie bij het begin van de ziekte en een betere bepaling van het behandeleffect tijdens en na de behandeling. Hiervoor is onderzocht of met behulp van de gevoelige analysemethode 8-color flow cytometrie de effectiviteit van de behandeling beter kan worden bepaald dan met de bestaande methode (gebaseerd op PCR). Daarnaast is gekeken naar de prognostische waarde van de cytometrie-meting ten aanzien van de behandelrespons.

Resultaten

De uitkomsten van dit onderzoek geven aan dat de cytometrie-meting duidelijke prognostische waarde heeft en kan worden ingezet voor een betere bepaling van risicogroepen bij kinderen met ALL. Daarnaast blijkt uit deze studie dat het mogelijk is om met behulp van de cytometrie-analyse op een betrouwbare manier de vroege behandelrespons bij kinderen met ALL te meten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website