Projectomschrijving

Leerlingen in het praktijkonderwijs hebben meer kans om seksueel grensoverschrijdend gedrag te vertonen én mee te maken dan leerlingen in ander typen onderwijs. Deze leerlingen hebben vaak een lichte verstandelijke beperking en voor deze doelgroep zijn weinig geschikte interventies beschikbaar. ‘Je lijf, je lief!’ is een speciaal voor deze doelgroep en setting ontwikkelde en veelbelovende Amsterdamse interventie, en heeft als doel de preventie van seksuele grensoverschrijding in het praktijkonderwijs. In dit evaluatieproject wordt de interventie geschikt gemaakt voor het praktijkonderwijs in heel Nederland en wordt door middel van verschillende onderzoeksmethoden (mixed-methods) bekeken of de interventie effectief is. 27 scholen verdeeld over 9 GGD-regio’s werken mee aan dit project, dat wordt uitgevoerd door Rutgers, in samenwerking met de ontwikkelaars van ‘Je lijf, je lief!’ (Movisie en GGD Amsterdam) en de Universiteit Utrecht.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website