Projectomschrijving

Een mixed methods analyse van zorgvragen en zorgaanbod, gevolgd door keuze van kwaliteitsnormen en toetsingscriteria en landelijke implementatie.

Probleemstelling: onduidelijkheid over patiënten en behoeften

Een hospice is kleinschalige zorg voor mensen in de laatste weken van hun leven als zorg thuis niet haalbaar is. Ongeveer 10.000 mensen/jaar sterven in een hospice. De hospices verschillen in locatie, manier van organisatie en zorg. Het is onbekend welke mensen met welke problemen en zorgvragen in welk soort hospice zorg ontvangen en wat mensen in de toekomst verwachten en nodig hebben. ‘Gidspanels’ van toekomstige zorgvragers zijn gidsen voor het onderzoeksteam in het beantwoorden van de hoofdvraag hoe hospicezorg er volgens zorgvragers in de toekomst uit moet zien.

Proces: maken van situatieanalyse 

We maken binnen dit project een analyse van welke zorgvragers om welke reden in hospices verblijven, welke zorgvragen en prioriteiten zij hebben en door wie zorg wordt verleend.

Beoogd resultaat: kernwaarden, normen en criteria voor hospicezorg

In een advies worden, samen met betrokken koepelorganisaties, kernwaarden, normen en criteria voor hospicezorg van de toekomst opgesteld. Er zal een interventieset voor de hospices ontwikkeld worden.

Resultaten

Nieuwsflitsen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website