Projectomschrijving

In dit project zijn twee modules voor opvoedingsondersteuning uit het pakket Ouders van tegendraadse jeugd onderzocht: de opvoedworkshop en de oudertraining. Deze interventies zijn bedoeld voor ouders van jongeren die door de jeugdreclassering worden begeleid. Ouders, kinderen en een controlegroep die geen interventie kreeg, hebben op drie momenten een vragenlijst ingevuld. Oudertrainers vulden een logboek in en werden jaarlijks geïnterviewd over de invoering van de interventies.

Bij deelnemers aan beide interventies is er vooruitgang na het volgen van de groepssessies.
Men gebruikt minder 'harde' disciplinering, de onderlinge relatie verbetert en na de oudertraining worden minder gedragsproblemen en delicten gerapporteerd. Deze veranderingen zijn echter niet allemaal toe te schrijven aan de interventies, omdat ze ook bij ouders in de controlegroep optreden.

Op een paar punten maakt het volgen van de oudertraining wel uit, zoals het afnemen van negatieve opvoedingsvaardigheden. Dat er niet op meer punten verandering is, komt waarschijnlijk door problemen met implementatie van de beide interventies.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website