Projectomschrijving

In Zaanstreek/Waterland is een samenwerkingsplan ontwikkeld om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te verbeteren: ‘Allen voor één’. 8 gemeenten en alle relevante veiligheidspartners en zorgpartners hebben zich hieraan gecommitteerd. Dit actiegerichte onderzoek heeft tot doel om gezamenlijk met het veld te komen tot beschermingsarrangementen waarbij de gezinsproblematiek uitgangspunt is.  

Het onderzoek bestaat uit 3 fasen. Allereerst zullen we gezinspatronen omschrijven met de gewenste zorg en bescherming (een samenspel van activiteiten en maatregelen). Vervolgens worden per gemeente casuïstiekbijeenkomsten gehouden. Deze bijeenkomsten hebben tot doel oplossingen te zoeken voor de problematiek vanuit de behoeften van de verschillende gezinsleden. De naar voren gebrachte oplossingen die niet binnen het bestaande systeem mogelijk zijn, worden (bestuurlijk) mogelijk gemaakt. In de derde fase wordt onderzocht of de bedachte oplossingen ook daadwerkelijk in de praktijk worden uitgevoerd en of deze ook tot duurzame veiligheid en verbetering van de problemen leiden. 
 

De Augeo Foundation heeft een magazine gemaakt over de 5 gezinsprofielen en hoe deze te herkennen zijn. Dit bericht verscheen op 21 april 2021 op de website van Verwey-Jonker en vindt u hier: https://www.verwey-jonker.nl/artikel/hulpmiddel-om-geweldspatronen-binnen-gezinnen-te-herkennen/

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website