Projectomschrijving

Professionals die gezinnen helpen waarin sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling, staan voor een grote uitdaging. Ook omdat er vaak meerdere professionals uit meerdere organisaties en verschillende domeinen betrokken zijn. Deze professionals moeten samenwerken om succesvol te zijn, organisaties soms verschillende visies hebben waar professionals rekening mee moeten houden en professionals bovendien gebonden zijn aan beperkingen en verplichtingen in wet- en regelgeving. Dit onderzoek laat zien dat het voor professionals niet altijd eenvoudig is om in gezinnen te doen wat nodig is, en dat managers en bestuurders die de randvoorwaarden voor hen moeten organiseren van goede huize moeten komen.

Lees hier het volledige eindrapport van het onderzoek 'Randvoorwaarden systeemgericht werken bij HGKM'

Of lees de handzame oplegger bij het rapport do's en don'ts bij domeinoverstijgend samenwerken

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website