Projectomschrijving

Aanleiding en opzet

Uit de Monitor JeugdzorgPlus blijkt dat jongeren met LVB of psychiatrische problemen niet altijd uitstromen naar LVB/GGZ zorg na verblijf in de JeugdzorgPlus. Doel van dit onderzoek was inzicht krijgen in de aansluiting van behandeling en begeleiding na uitstroom voor jongeren met LVB of psychiatrische problemen, en in de bruikbaarheid van de Monitor op dit terrein. De vragen zijn beantwoord met behulp van verschillende databronnen: literatuur en beleidsdocumenten, analyse van de monitordata en interviews met professionals, ouders en jongeren.

Bevindingen

Jongeren met LVB of psychiatrische problemen stromen vaker uit naar een residentiële voorziening dan ‘gewone’ jongeren. Zij kunnen echter vrijwel nooit terecht op de plek van eerste keuze, vanwege wachtlijsten, de complexiteit van hun problematiek en de gehanteerde etiketten in de zorg. Dit onderzoek bevat aanbevelingen voor de dagelijkse praktijk en het monitoren van de uitstroom van deze jongeren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website