Projectomschrijving

Werken in de JeugdzorgPlus is zwaar en vraagt veel van de professional. Veranderingen in het jeugdzorgveld hebben negatieve invloed gehad op het werk. De jongeren hier hebben behoefte aan een veilige leefomgeving en een stabiel personeelsbestand. Nu kan daaraan onvoldoende worden voldaan.

Het onderzoek

Dit onderzoek naar het werken in de JeugdzorgPlus wordt vanuit drie perspectieven uitgevoerd: de arbeidsmarkt, het handelingsvermogen van de professional en de competenties die dit werk vraagt.

De instituten die het uitvoeren hebben ervaring in onderzoeken waarin verschillende partijen samenwerken. Drie instellingen van JeugdzorgPlus zullen er actief in participeren. Het projectteam brengt verschillende expertises samen waaronder kennis over de jeugdzorg, organisatie en arbeidsmarkt, praktijkgericht onderzoek en praktijkkennis. De resultaten worden gericht onder de aandacht gebracht van het beleid en de instellingen van JeugdzorgPlus.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website