Projectomschrijving

JeugdzorgPlus (JZ+) is een zeer intensieve vorm van gespecialiseerde jeugdhulp. Deze hulp moet met grote terughoudendheid worden ingezet. Het aantal plaatsingen in de JZ+ is in de afgelopen vijf jaar echter sterk toegenomen. De toename en de ontwikkeling verschillen tussen de zorgregio's.

Doel
Het doel van dit project is inzicht te geven in de verklaringen voor regionale verschillen.

Werkwijze
Het onderzoek van DSP-groep bestaat uit twee fasen. Eerst wordt een verkennend onderzoek uitgevoerd voor alle regio’s. We analyseren cijfers en organiseren een werksessie met alle JZ+ instellingen. In de tweede fase zoomen we bij drie instellingen in op het verhaal achter de cijfers. Dit doen we door dossieronderzoek en groepsgesprekken over casussen. We betrekken ouders en jongeren bij de analyse van de bevindingen.

Resultaat
Op basis van de verklaringen doen we aanbevelingen voor het verbeteren van de zorg en het oplossen van knelpunten.

Het onderzoek loopt van december 2018 tot oktober 2019.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website