Projectomschrijving

JeugdzorgPlus  is een zeer intensieve vorm van gespecialiseerde jeugdhulp. Deze hulp moet met grote terughoudendheid worden ingezet. Tot 2018 is het aantal plaatsingen in JeugdzorgPlus toegenomen, daarna zien we een afname in het aantal plaatsingen. De afname is per jeugdregio verschillend.  

Onderzoek

In dit onderzoek zijn factoren in kaart gebracht die van invloed zijn op de afname van het gebruik van JeugdzorgPlus. De resultaten van dit kwalitatieve onderzoek in drie jeugdregio’s laten zien dat er een veelheid van factoren van invloed is op het gebruik van JeugdzorgPlus. De focus van dit onderzoek lag bij de visie op JeugdzorgPlus binnen het beleid, de inkoop van JeugdzorgPlus en de organisatie en beschikbaarheid van aanbod in de jeugdhulpketen.

Conclusies

Op basis van het onderzoek in drie jeugdregio’s is het niet mogelijk om eensluidende conclusies te trekken over welke factoren nu het meest doorslag-gevend zijn. De factoren die in het onderzoek in kaart zijn gebracht, bieden aanknopingspunten om invulling te geven aan de ambitie om plaatsingen in de JeugdzorgPlus te voorkomen en om plaatsingen indien nodig zo kort mogelijk te laten duren.  
Op basis van het onderzoek concluderen we dat de opgave waar de sector voor staat, is om passende jeugdhulp te realiseren voor drie groepen jongeren die nu (nog) in de JeugdzorgPlus worden geplaatst:  

  1. jongeren bij wie een gesloten plaatsing voorkomen kan worden als eerder passende hulp wordt ingezet of als andere jeugdhulp wordt ingezet;
  2. jongeren met ernstige, specifieke en complexe problematiek die niet thuishoren in de JeugdzorgPlus, maar die daar nu worden geplaatst omdat er geen alternatief is;
  3. jongeren die een korte periode van gesloten plaatsing nodig hebben.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website