Projectomschrijving

Aanleiding en opzet

Uit de Monitor JeugdzorgPlus blijkt dat middelengebruik frequent voorkomt onder jongeren in de JeugdzorgPlus, maar dit percentage verschilt sterk per instelling. Doel van dit onderzoek was inzicht krijgen in het meten, signaleren en aanpakken van middelengebruik in de JeugdzorgPlus. De vraagstellingen zijn beantwoord met behulp van verschillende databronnen en –methoden: literatuur en beleidsdocumenten, kwantitatieve analyse van de Monitordata, kwalitatieve interviews met professionals en jongeren.

Bevindingen

Het onderzoek laat zien dat middelengebruik, en voornamelijk blowen, zeer frequent voorkomt onder jongeren in de JeugdzorgPlus. De Monitordata biedt onvoldoende aangrijpingspunten voor het meten van middelengebruik. In de dagelijkse praktijk van de JeugdzorgPlus wordt al veel ondernomen om middelengebruik vroegtijdig te signaleren en aan te pakken, maar er is nog winst te behalen door de dagelijkse praktijk nog meer af te stemmen op de Richtlijn Middelengebruik in de jeugdhulp.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website