Rapportage

Samenvatting

Het hoofddoel van het huidige onderzoek is zicht te krijgen op sekse specifieke behoeften van jongens en meisjes binnen JeugdzorgPlus. Recente literatuur laat zien dat meisjes andere behandelbehoeften lijken te hebben dan jongens. Deze verschillen in behoeften komen onder andere voort uit verschillen in dynamische en statische kenmerken. Binnen de JeugzorgPlus zijn deze verschillen in kenmerken nog weinig structureel in kaart gebracht.

Lees de volledige rapportage 'Meisjes in JeugdzorgPlus: Doelgroepkenmerken en de mate van sekse specifiek werken'.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website