Projectomschrijving

In dit onderzoek worden de verschillen tussen jongens en meisjes binnen JeugdzorgPlus aan de hand van de volgende onderzoeksvragen onderzocht:

(1) Zijn er verschillen tussen jongens en meisjes binnen JeugdzorgPlus ten aanzien van verwijsredenen, risicofactoren, beschermende factoren en behoeften?, (2) Zijn er verschillen tussen jongens en meisjes qua behandelplan?, (3) Hoe sluiten diagnostiek, advies en besluitvorming aan bij de behandelplannen?, (4) Wat is de mate van genderspecificiteit van de behandelplannen en is er een relatie met de behandelduur en de afname van de problematiek? en (5) Verschilt de mate van genderspecificiteit van de behandeling per instelling?.  

Daartoe is dossieronderzoek gedaan in vijf instellingen (N =306; Nmeisjes = 160; Njongens = 146), dossierinformatie is vervolgens gekoppeld aan (uitstroom)gegevens afkomstig uit de monitor JeugdzorgPlus en bovendien zijn interviews gehouden met betrokken medewerkers.

Hoewel jongens en meisjes vaak om dezelfde redenen in JeugdzorgPlus worden geplaatst, laat dit onderzoek zien dat meisjes vaker dan jongens worden geplaatst vanwege zorgen over loverboy problematiek en verstoorde seksuele ontwikkeling, en jongens vaker vanwege externalizerende problematiek.

In JeugdzorgPlus instellingen lijkt er een toenemende focus op meisjes en meisjes-specifieke problematiek. Dit onderzoek laat zien dat in veel gevallen de behandeling in JeugdzorgPlus instellingen een genderspecifieke focus heeft, terwijl dezelfde behandeling niet noodzakelijkerwijs altijd volledig aan lijkt te sluiten bij de risico’s, problematiek en behandelbehoeften van de jeugdige.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website