Rapportage

Samenvatting

Wat kunnen we leren van de ervaringen van jongeren die veelvuldig een beroep doen op de JeugdzorgPlus, om daarmee de JeugdzorgPlus in brede zin te kunnen verbeteren. De centrale vraag is: zijn er redenen of patronen te herkennen die volgens de jongeren en hun netwerk aangeven in welke mate het behandelaanbod al of niet responsief is voor jongeren die herhaald geplaatst worden in de JeugdzorgPlus? In beeld is gebracht om wie het gaat (kenmerken en hulpverleningsgeschiedenis); de mate van responsiviteit van de hulpverlening volgens jongeren, ouders en hulpverleners; en wat geleerd kan worden van de ervaringen met herhaald beroep.

Lees de volledige rapportage 'Leren van herhaald beroep in de JeugdzorgPlus. Explorerend onderzoek naar oorzaken van herhaald plaatsen vanuit de levensverhalen van jongeren'.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website