Projectomschrijving

Sommige jongeren worden meer dan één keer in de JeugdzorgPlus instelling geplaatst voor behandeling. In dit onderzoek is onderzocht of er redenen of patronen te herkennen zijn die volgens de jongeren en hun netwerk aangeven in welke mate het behandelaanbod al of niet responsief is voor jongeren die herhaald geplaatst worden in de JeugdzorgPlus.

Hiertoe is in beeld gebracht om wie het gaat (kenmerken en hulpverleningsgeschiedenis) middels levenslijnen; de mate van responsiviteit volgens jongeren, ouders en hulpverleners; en wat geleerd kan worden van de ervaringen met herhaalde plaatsing.

Dit is gedaan op basis van levensloopinterviews met jongeren, interviews met hulpverleners en ouders, dossieronderzoek en een focusgroep.

De uitkomsten van het onderzoek kunnen gebruikt worden om de JeugdzorgPlus te verbeteren.
Er worden aanbevelingen gedaan op het niveau van jeugdhulporganisaties; het niveau van de jeugdsector; en die om meer fundamentele veranderingen vragen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website