Projectomschrijving

Sommige jongeren worden meer dan één keer in de JeugdzorgPlus instelling geplaatst voor behandeling. In dit project wordt onderzocht of de hulpverlening voldoende passend is bij deze jongeren, waardoor zij en hun familie weer zelf verder zouden kunnen.

Met de uitkomsten van het onderzoek kan de hulpverlening verbeterd worden, door bijvoorbeeld beter bij de leerstijl en motivatie van de jongeren aan te sluiten. Daarnaast helpt dit onderzoek om ouders of andere opvoeders beter te ondersteunen en in te zetten om zo de jongeren te helpen zich positief te ontwikkelen.

In het onderzoek wordt de hulpverleningsgeschiedenis van jongeren die meerdere keren in een JeugdzorgPlus instelling zijn behandeld in kaart gebracht en worden jongeren, ouders en hulpverleners geïnterviewd. Na de interviews worden spiegelgesprekken georganiseerd, waarbij medewerkers en organisaties kennis en tips krijgen om de hulpverlening aan deze jongeren te verbeteren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website