Projectomschrijving

Jongeren met strafbare feiten

Sinds 1 januari 2008 worden jongeren met een civielrechtelijke maatregel, die gesloten plaatsing nodig hebben, niet meer samengeplaatst met jongeren die een strafrechtelijke maatregel hebben. Recent is de discussie rond het samenplaatsen weer opgelaaid, omdat de benodigde behandeling en beveiligingsbehoefte van jeugdigen leidend zou moeten zijn voor plaatsing en niet de justitiële titel.

Onderzoek

De vraagstelling in dit project is: welke mechanismen spelen op dit moment een rol in de toeleiding van jongeren met delictgedrag naar ofwel de JeugdzorgPlus ofwel de JJI.

Middels acht exemplarische casestudies (JeugdzorgPlus en JJI) wordt onderzocht hoe hulpverleningsroutes van jongeren vóór plaatsing zijn verlopen. En met welke argumenten de plaatsing van de jeugdige tot stand is gekomen. Jeugdigen worden geselecteerd op vergelijkbaar delictgedrag. Er wordt gebruik gemaakt van dossiergegevens van de jeugdigen en interviews met betrokkenen (kinderrechters, zorgverleners, ouders en jeugdigen).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website