Projectomschrijving

In dit project is nagegaan of de prevalentie van LVB- en GGZ-problematiek volgens de Monitor Jeugdzorgplus correct was, en hoe verklaard kan worden dat slechts een klein deel daarvan na Jeugdzorgplus lijkt door te stromen naar gespecialiseerde LVB- en of GGZ-zorg.

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat de prevalentie van LVB in de Monitor Jeugdzorgplus overschat lijkt te worden en de prevalentie van GGZ onderschat. Ongeveer de helft van de jeugdigen met LVB- en GGZ-problematiek stroomt door naar gespecialiseerde zorg. Dit is beduidend meer dan uit de registratie in de Monitor naar voren komt. De registratie in de Monitor rondom LVB- en GGZ-problematiek en de uitstroom naar gespecialiseerde zorg behoeft dan ook verbetering. Redenen om jeugdigen niet naar gespecialiseerde zorg door te verwijzen zijn met name dat jeugdigen hiervoor niet gemotiveerd zijn, dat de problematiek te zwaar is en dat passende zorg voor jongvolwassenen niet voor handen is in de regio.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website