Projectomschrijving

Uit de gegevens die sinds medio 2012 zijn verzameld in de effectmonitor JeugdzorgPlus blijkt dat de dagbesteding van cliënten na verblijf in de JeugdzorgPlus instelling relatief vaak onbekend is.

Doel van dit onderzoek is om beter in beeld te krijgen wat de dagbesteding van cliënten is bij het verlaten van de instellingen en hoe dit in de toekomst beter vast te leggen in de monitor. Dit onderzoek geeft tevens inzicht in de reden waarom in de monitor dagbesteding na verblijf vaak onbekend is en of dit een relatie onderhoudt met de overgang terug naar huis of naar een nadere hulpverlener. Het onderzoek geeft aanbevelingen voor eventuele verbeteringen in de zorgverlening, en leidt tot een advies hoe de jongere beter begeleid kan worden bij de dagbesteding na verblijf.

De vraagstellingen worden beantwoord met behulp van verschillende databronnen: Literatuuronderzoek en documentanalyse; kwantitatieve analyses; kwalitatieve interviews met jongeren; focusgroepen met medewerkers en jongeren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website