Projectomschrijving

Het Ministerie van VWS en de JeugdzorgPlus-instellingen willen de kwaliteit van JeugdzorgPlus stimuleren. Daartoe is een onderzoeksprogramma opgesteld; Longitudinale Effectmonitor JeugdzorgPlus 1 (ZonMw, 2011). Het doel van deze monitor is het genereren van kennis over de ontwikkeling van jeugdigen in de JeugdzorgPlus gedurende langere tijd, om daarmee (in)zicht te krijgen in de kwaliteit van de JeugdzorgPlus en een positieve impuls voor kwaliteitsverbetering te geven. Tijdens de realisatie van de Monitor JeugdzorgPlus is een landelijke rapportage op macroniveau ontwikkeld. Tijdens dit project is tevens een rapportage op micro- en mesoniveau gerealiseerd met als doel dat gebruikers sneller profijt van de geregistreerde data hebben en dat kunnen inzetten voor kwaliteitsverbetering. De rapportage op microniveau geeft inzicht in de cliënt en is bruikbaar tijdens behandelplanbesprekingen. De rapportage op mesoniveau geeft zicht in het behandelteam en is bruikbaar als managementinformatie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website