Projectomschrijving

JeugdzorgPlus biedt behandeling binnen een gesloten kader voor jongeren met ernstige gedragsproblemen. Bij deze jongeren is de psycho-sociale ontwikkeling ernstig bedreigd en behandeling of hulp binnen een open kader werkt -naar verwachting- onvoldoende. Uit eerder onderzoek blijkt dat 27-31% van de jeugdigen na behandeling in de Jeugdzorg Plus instelling later weer opnieuw aangemeld wordt. In dit onderzoek zijn de mogelijke verklaringen voor het herhaalde beroep bekeken. Zijn er verschillen tussen jeugdigen die wel en geen herhaald beroep doen? Er is gekeken naar kenmerken van de jeugdigen, hun omgeving en kenmerken van het eerste behandeltraject. Bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen is gebruik gemaakt van de gegevens uit de Landelijke Effectmonitor (Monitor Jeugdzorg Plus) van 1073 jongeren uit de gesloten jeugdzorg. Daarnaast zijn dossieranalyses verricht en zijn interviews met 37 jongeren en 11 ouders gehouden om zicht te krijgen op ervaringen van jeugdigen en ouders over de behandeling.
Bij de vier deelnemende instellingen is gekeken naar factoren op instellingsniveau die de onderlinge verschillen in herhaald beroep zouden kunnen verklaren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website