Projectomschrijving

Bij jongeren in JeugdzorgPlus instellingen is vaak sprake van ernstige, complexe problemen. Effectieve behandeling van deze problemen heeft aandacht voor het sociale systeem van de jongere.
Concreet betekent dit: ouders betrekken bij het verblijf.

Dit onderzoek heeft in kaart gebracht op welke manier JeugdzorgPlus instellingen dat doen, welke effecten dat heeft en door welke factoren dat effect wordt beïnvloed. Er blijkt al veel contact met ouders te zijn vanuit de instellingen. Wel verschillen instellingen in de mate van gezinsgericht werken, hoe competent medewerkers zich hierin voelen en hoe ze denken over het betrekken van ouders.
Op leefgroepen waar meer gezinsgericht gewerkt wordt, is het verblijf van jongeren korter, gaan zij vaker terug naar huis en wordt vaker gezinstherapie ingezet. Gezinsgericht werken lijkt even positief te zijn voor verschillende groepen jongeren en ouders. Gezinstherapie wordt nog relatief weinig ingezet. Hier lijkt ruimte voor verbetering. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website