Projectomschrijving

Doel van de Monitor JeugdzorgPlus (JZ+) is meer inzicht krijgen in het resultaat van begeleiding en behandeling in de gesloten jeugdzorg. De follow-up meting, zes maanden na verblijf in JZ+, is daarom belangrijk.

Zeven van de twaalf JZ+ instellingen verzamelen follow-up gegevens, waarbij de non-respons hoog is (gemiddeld 62%). Voornaamste reden is dat jongeren na uitstroom liever geen contact meer hebben met de JZ+. Alleen instellingen die veel tijd en energie in de follow-up meting steken halen hoge(re) responscijfers. De kosteneffectiviteit blijft problematisch.

Deskundigen benadrukken dat een hoge(re) respons bij follow-up een investering vergt in kennisgedreven werken, waarbij de verzamelde gegevens worden teruggekoppeld aan betrokkenen. Hierdoor kan een gevoel van eigenaarschap ontstaan dat noodzakelijk is voor een succesvolle follow-upmeting. Jongeren hechten niet zozeer aan de inhoud maar vooral aan contact met vertrouwde relaties uit de tijd in JZ+.  

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website