Projectomschrijving

Uit de jeugdzorgpraktijk komen signalen dat kinderrechters steeds vaker kiezen voor korter durende machtigingen gesloten jeugdhulp en vaker oordelen dat verlenging van machtigingen nodig is. Omdat hierover geen landelijke cijfers beschikbaar zijn is het niet duidelijk of dit signaal klopt en wat verklaringen voor deze trend zijn.

Vraagstellingen onderzoek

De centrale vraagstellingen in dit onderzoek zijn:

  • of de gesignaleerde veranderingen in duur van de machtigingen met cijfers te onderbouwen zijn;
  • welke mogelijke verklaringen er voor eventuele veranderingen zijn; en
  • welke effecten een kortere duur van de machtiging heeft op de behandeling en motivatie van jeugdigen in de JeugdzorgPlus.

Voor het onderzoek wordt informatie op gehaald bij 3 zorginstellingen, 5 kinderrechters en 30 jongeren, hun ouders en betrokken professionals.

De uitkomsten van het onderzoek leveren aanknopingspunten op om de verwijzing naar en invulling van de behandeling binnen de JeugdzorgPlus verder aan te scherpen en te verbeteren.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website