Projectomschrijving

Het ministerie van VWS en Jeugdzorg Nederland hebben opmerkelijke verschillen geconstateerd in de mate waarin JeugdzorgPlusinstellingen jongeren doorplaatsen naar een andere JeugdzorgPlusinstelling of doorplaatsen naar een andere residentieele hulpvorm. Het huidig onderzoek is er op gericht meer zicht te krijgen in de achterliggende oorzaken van deze verschillen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar potentieel verklarende factoren die in de Effectmonitor zijn opgenomen, maar juist ook naar factoren die niet in de monitor opgenomen zijn. Naast inzichten in oorzaken, levert het onderzoek ook kennis op over het zorgtraject wat een jongere doorloopt tussen het verlaten van een JeugdzorgPlusinstelling en het opnieuw terecht komen in een open of gesloten residentieele instelling. Deze inzichten kunnen gebruikt worden om zorgtrajecten in en na de JeudzorgPlus beter (op maat) vorm te geven om zo te voorkomen dat jongeren te lang of onnodig lang van residentieele jeugdzorg gebruik maken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website