Projectomschrijving

De JeugdzorgPlus instellingen werken inmiddels vier jaar met de Monitor JeugdzorgPlus. De dataverzameling is ingebed bij alle organisaties en de doelstellingen van de monitor worden onderschreven.

In het kader van het ZonMw-programma ‘Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus’ zijn inmiddels een aantal verdiepende onderzoeken afgerond. Na evaluatie blijkt de wens met het systeem te werken onveranderd, wel is er behoefte de Monitor JeugdzorgPlus verder te ontwikkelen.

De doelstelling van de Monitor JeugdzorgPlus is om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de zorg middels het kunnen opleveren van sturings- en beleidsinformatie en het uitvoeren van verdiepend (toegepast) onderzoek. Met de doorontwikkeling van het systeem zal de kwaliteit en toepasbaarheid van de sturings- en beleidsinformatie verbeteren en zullen de administratieve lasten afnemen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website